Ξενοδοχειακός όμιλος επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό του  για Boutique ξενοδοχείο διεθνούς αλυσίδας

Executive Housekeeper  για ξενοδοχείο 5 αστέρων, στην κεντρική Πελοπόννησο.

Το ξενοδοχείο θα ανοίξει εντός του έτους.

Περιγραφή καθηκόντων:

 • Φροντίζει, ελέγχει και εξασφαλίζει την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πελάτες, σύμφωνα με τα διεθνή Standard της αλυσίδας και του τμήματος Housekeeping.
 • Διοίκηση και υποστήριξη της λειτουργίας του τμήματος: Δωμάτια, λινοθήκη, κοινόχρηστοι χώροι.
 • Έλεγχος δωματίων και κίνησης ημέρας που αφορούν τις αφίξεις, τις αλλαγές, καθώς και τις αναχωρήσεις των πελατών.
 • Οργάνωση, εκπαίδευση, επίβλεψη, καθοδήγηση και έλεγχος του προσωπικού του τμήματος (καμαριέρες, καθαρίστριες, Valet και εκπαιδευόμενοι).
 • Προσεκτική επικοινωνία με τους πελάτες και πάντα μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων της θέσης, γνώση των καθορισμένων τυπικών διαδικασιών λειτουργίας του τμήματος, καθώς και πιστή εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού του ξενοδοχείου.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία 5 ή 4  αστέρων.
 • Γνώση  ξενοδοχειακού προγράμματος, κατά προτίμηση Opera
 • Καλή γνώση Αγγλικής. Γνώση Γαλλικών αποτελεί πλεονέκτημα.
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης.
 • Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.

Προσφέρονται:

 • Άριστες συνθήκες εργασίας.
 • Πλήρης απασχόληση σε 12μηνη βάση.
 • Ανταγωνιστικές αποδοχές βάσει προσόντων.
 • Διαμονή εφόσον απαιτείται.

Θα λαμβάνονται υπόψη μόνο όσα βιογραφικά πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, συνοδεύονται από πρόσφατη φωτογραφία και αποστέλλονται μέσω

e-mail στη διεύθυνση: