Σχετικά με εμάς

Θεωρούμε τους εαυτούς μας συνεργάτες σας και κύριος στόχος μας είναι να αυξήσουμε την αξία της εταιρείας σας. Πιστεύουμε ότι οι σύμβουλοι θα πρέπει να παραδίδουν μετρήσιμα αποτελέσματα και όχι μόνον αναφορές και σχέδια.

Σας ακούμε 

Μαθαίνουμε για εσάς, την ομάδα και την εταιρεία σας και σας προσκαλούμε να μας γνωρίσετε σε βάθος. 

Μαθαίνουμε

Αφιερώνουμε χρόνο και ενέργεια, ώστε να κατανοήσουμε τις ανάγκες και τους στόχους σας.

Διερευνούμε 

Προτείνουμε εναλλακτικούς τρόπους, προκειμένου να οδηγηθούμε στις καλύτερες δυνατές λύσεις για την επίτευξη των στόχων σας. Αξιολογούμε τους τρόπους διαχείρισης όλων των θεμάτων για τη βέλτιστη απόδοση και αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων. 

Τοποθετούμε τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση

Επιλέγουμε το συνεργάτη που χρειάζεστε για την αποτελεσματικότερη λύση σε κάθε πρόβλημά σας. Τον εξοπλίζουμε με τα κατάλληλα εργαλεία και τον υποστηρίζουμε με όλες τις δυνάμεις μας. 

Ελέγχουμε και Αξιολογούμε

Δημιουργούμε ένα σαφές σύνολο επιθυμητών αποτελεσμάτων και παρακολουθούμε την πρόοδο, σε σχέση με αυτά τα αποτελέσματα.

Εξετάζουμε προσεκτικά τις συνέπειες

Αποστασιοποιούμαστε από τη σχέση συνεργασίας, ώστε να κατανοήσουμε αντικειμενικά, τις επιπτώσεις  (θετικές και αρνητικές) που θα έχουν οι προτάσεις και οι παρεμβάσεις μας, στο εταιρικό σας περιβάλλον. Ο τρόπος συνεργασίας και τα σαφή πλαίσια των αρμοδιοτήτων κάθε πλευράς, οικοδομούν και καθορίζουν τη σχέση μεταξύ μας. 

Ικανοποίηση πελατών

Η ικανοποίηση των πελατών μας αποτελεί την καλύτερη απόδειξη της επιτυχίας μας. Δεν μετράμε την επιτυχία μόνο αναδρομικά, αλλά εξετάζουμε και συμφωνούμε σε μελλοντικούς μετρήσιμους στόχους. Παρακολουθούμε την πορεία των αποτελεσμάτων και ορίζουμε νέους στόχους για τη συνεχή βελτίωση και πρόοδο των έργων που έχουμε αναλάβει.