Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε να βελτιώσετε τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας σας.

Βασικοί τομείς της προσπάθειας μας είναι να εξετάσουμε, να αναλύσουμε και να καθορίσουμε τις ανάγκες σας σε προσωπικό, ανά τμήμα και υπηρεσία.

Να αναθεωρήσουμε και να δημιουργήσουμε τις περιγραφές θέσεων εργασίας και να βοηθήσουμε στην επιλογή του προσωπικού σας. Επίσης, εξετάζουμε τις αρχές και την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης σας (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης στην εργασία) και εξετάζουμε τα μισθολογικά συστήματα και τα συστήματα αξιολόγησης.

Τα οφέλη από ένα βελτιωμένο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού είναι προφανή: καλύτερη ποιότητα του προσωπικού, βελτιωμένη λειτουργική και διοικητική αποτελεσματικότητα, με τελικό αποτέλεσμα την αύξηση της κερδοφορίας και την ικανοποίηση των  πελατών.