Πρόγραμμα Mystery Shopper

Η μέτρηση των επιπέδων ικανοποίησης των πελατών είναι σημαντική για την επιτυχία κάθε εταιρείας.

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος των ξενοδοχείων  είναι η φροντίδα του πελάτη σε σταθερή βάση.

Μια αδιάφορη και μη επαγγελματική συμπεριφορά μπορεί να καταστρέψει την εμπιστοσύνη του πελάτη σε ένα ξενοδοχείο και να κοστίσει ακριβά στο μέλλον. Ακόμη χειρότερα, η κακή υπηρεσία μπορεί να επαναλαμβάνεται σε τακτική βάση και ίσως να μην έχετε ακούσει ή πληροφορηθεί κάτι σχετικό, ώστε να το διορθώσετε.

 Ο στόχος του προγράμματος Mystery Shopper είναι η μέτρηση της απόδοσης και η παροχή πολύτιμων πληροφοριών για τη βελτίωση της ικανοποίησης των επισκεπτών.

Αναδεικνύοντας τις ελλείψεις και περιγράφοντας τις περιοχές που απαιτούν προσοχή, τα στελέχη και το προσωπικό μπορούν να τις διορθώσουν για να βελτιώσουν το προϊόν, τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τελικά την ικανοποίηση των πελατών.

Οι υπάλληλοι ακολουθώντας τις καθιερωμένες διαδικασίες για την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών, θα καταφέρουν να δημιουργήσουν μία κατηγορία επαναλαμβανόμενων πελατών, οι οποίοι θα αποτελέσουν και την καλύτερη διαφήμιση για το ξενοδοχείο.

Εάν δεν είστε βέβαιοι για το επίπεδο των υπηρεσιών σας και έχετε δείγματα για προβλήματα ή έλλειψη συνέπειας στην παροχή αυτών, τότε θα πρέπει να εξετάσετε την εφαρμογή ενός προγράμματος Mystery Shopper.