Συμβουλές Λειτουργίας

Προσφέρουμε μια σειρά από υπηρεσίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της απόδοσης και της παραγωγικότητας των τμημάτων σας, καθώς και στη μεγιστοποίηση της οικονομικής και ποιοτικής απόδοσής τους.

  • F & B: Ανάπτυξη concept για νέα τμήματα ή για αλλαγές στα ήδη υπάρχοντα. Εντοπίζουμε την αγορά-στόχο για κάθε τμήμα, προτείνουμε τη φιλοσοφία του προϊόντος, την τιμολογιακή πολιτική, τα κοστολόγια, εντοπίζουμε τον ανταγωνισμό, προτείνουμε το Branding κ.λπ. Η ανάπτυξη προτύπων λειτουργίας για κάθε επισιτιστικό τμήμα δημιουργεί τα SOP (Standard Operating Procedures = Πρότυπες Διαδικασίες Λειτουργίας) για το σύνολο των τμημάτων και για κάθε γραμμή υπηρεσιών και παραγωγής. Είμαστε πάντα υπερήφανοι για την επίτευξη άμεσης επιτυχίας μετά την ολοκλήρωση της αποστολής μας. Ανάπτυξη αποτελεσματικών μεθόδων ελέγχου για όλα τα τμήματα και τις υπηρεσίες. Αξιολόγηση του προσωπικού και των στελεχών.
  • Rooms Division: Ανάπτυξη SOP για όλα τα τμήματα και εκπαίδευση των ομάδων για την επίτευξη αναβάθμισης των υπηρεσιών. Παρακολούθηση των διαδικασιών λειτουργίας των τμημάτων και αναδιοργάνωση αυτών για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την αύξηση ικανοποίησης των πελατών, με αποτέλεσμα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα. Ανάπτυξη στρατηγικών και πολιτικών για την αύξηση των εσόδων με την εφαρμογή πολιτικών Up-selling και των κατάλληλων τεχνικών πώλησης από όλους τους εργαζομένους. Αξιολόγηση του προσωπικού και των στελεχών
  • Γενική βελτίωση Υπηρεσιών: Ενδεχομένως συνδεδεμένη με έλεγχο Mystery Guest – οι συμβουλές μας επικεντρώνονται στην ενίσχυση της λειτουργίας των τμημάτων σας. Αυτό περιλαμβάνει μια οικονομική αξιολόγηση (συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του πραγματικού κόστους πώλησης), σύγκριση ανταγωνισμού και δραστηριότητες προώθησης που βασίζονται στα δεδομένα της αγοράς.
  • POMEC (Property-Operations-Maintenance-Energy-Construction): Ανάπτυξη επιχειρησιακών προτύπων για τις λειτουργίες του τμήματος συντήρησης και προτάσεις συμβουλών εξοικονόμησης ενέργειας. Εφαρμογή νέων μεθόδων και συστημάτων για την αύξηση της περιβαλλοντικής συνείδησης και την εφαρμογή φιλικών πολιτικών προς το περιβάλλον.