Η Modus & Amplio ανακοινώνει το άνοιγμα συνεργαζόμενων ξενοδοχείων.

Σε κάθε μεγάλη κρίση, είναι ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε μια αντικειμενική αξιολόγηση της στρατηγικής μας, ώστε να διορθώσουμε τα λάθη του παρελθόντος και να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τις νέες προκλήσεις.ανακοινώνει το άνοιγμα συνεργαζόμενων ξενοδοχείων.