Διασφάλιση Ποιότητας

Οι ταχέως μεταβαλλόμενες εξελίξεις στον τουρισμό απαιτούν μια πιο επαγγελματική προσέγγιση.

Η διαχείριση και οι συχνές αλλαγές του προσωπικού επηρεάζουν και αρκετά συχνά αποσταθεροποιούν μια επιχείρηση.

Ωστόσο, η καθιέρωση τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας (S.O.P) διευκολύνει την καθοδήγηση και την κατάρτιση του προσωπικού και ως εκ τούτου, επιτυγχάνει συνεπέστερη απόδοση  και  τελικά καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών.

Βοηθάμε στην καθιέρωση “Πρότυπων Διαδικασιών Λειτουργίας” (S.O.P), συνεργαζόμενοι με την ομάδα στελεχών και προσωπικού. Καθορίζουμε τις διαδικασίες των  υπηρεσιών ανά τμήμα και στη συνέχεια ορίζουμε τις λεπτομέρειες για την προσφορά της κάθε υπηρεσίας.

Ο ρόλος μας είναι να καθοδηγήσουμε και να κατευθύνουμε την ομάδα σε συνεργασία με την ιδιοκτησία ή τον διαχειριςτή, ώστε να αποφασιστούν τα απαιτούμενα πρότυπα απόδοσης.

 Τα SOP αναφέρονται συνήθως στις υπηρεσίες προς πελάτες, όπως το τμήμα κρατήσεων, υποδοχής, δωματίων, επισιτιστικών και παραγωγής τροφίμων και ποτών.

Τα SOP είναι τα κύρια πραγματικά εργαλεία κατάρτισης, καθώς χρησιμεύουν ως ακριβείς οδηγίες για κάθε επιχείρηση. Τα SOP μπορούν εύκολα να τροποποιηθούν, εάν αλλάξουν οι λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης.

Επίσης, δημιουργούμε, εφαρμόζουμε και παρακολουθούμε ένα νέο σύστημα ελέγχου και διαχείρισης ποιότητας για μια εταιρεία ξενοδοχείων, το οποίο επιτρέπει στην εταιρεία όχι μόνο να μετρήσει την απόδοσή της αλλά και να την χρησιμοποιήσει ως καταλύτη για οργανωτικές αλλαγές και στρατηγικό σχεδιασμό.