Πωλήσεις & Μάρκετινγκ

Τώρα πιο πολύ από κάθε άλλη φορά, η κερδοφορία και η βιωσιμότητα αποτελούν τον πρωτεύοντα στόχο κάθε επιχείρησης.  

Η Modus & Amplio,  με τα έμπειρα στελέχη της  μπορεί να σας βοηθήσει να αναπτύξετε το πελατολόγιο, τις πωλήσεις σας και εν γένη την κερδοφορία της επιχείρησης σας, μέσω των κάτωθι εξειδικευμένων υπηρεσιών:

 • Ενίσχυση Πωλήσεων (online & offline)
 • Άνοιγμα νέων αγορών
 • Ταυτοποίηση και δημιουργία σωστού market mix
 • Εκπαίδευση προσωπικού σε μεθόδους και τακτικές αποτελεσματικής πώλησης  
 • Δημιουργία και ενίσχυση Πελατολογίου
 • Δημιουργία ή βελτίωση εργαλείων πώλησης
 • Digital Marketing & Social Media Marketing
 • Media Relations
 • Αντιπροσώπευση σε ΟΤΑ’s και ανάπτυξη online πωλήσεων
 • Λανσάρισμα στην αγορά
 • Τιμολογιακή Πολιτική
 • Έρευνα και ανάλυση ανταγωνισμού
 • Έρευνα και ανάλυση τάσεων