Υπηρεσιες
Παρεχουμε ενα ευρυ φασμΑ ξενοδοχειακων υπηρεσιων

Οι υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί με στόχο την ενίσχυση των εσόδων, τη διαχείριση του κόστους, τη διατήρηση της μακροπρόθεσμης αξίας των στοιχείων ενεργητικού και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης για τον ιδιοκτήτη και τους επενδυτές. Παρέχουμε πρακτικές και hands-on λύσεις, οι οποίες βασίζονται σε ένα ευρύ φάσμα εμπειριών που αποκτήθηκαν από τα 30 χρόνια συστηματικής εργασίας μας σε αυτή τη βιομηχανία και ως εκ τούτου ανταποκρίνονται απόλυτα στις συγκεκριμένες απαιτήσεις των πελατών. Συνεργαζόμενοι στενά με έμπειρους επαγγελματίες σε όλες τις πτυχές της τουριστικής βιομηχανίας, μπορούμε να εκτιμούμε με ακρίβεια τη ζήτηση της αγοράς, να ορίζουμε με ακρίβεια το πεδίο δημιουργίας και να προτείνουμε πάντα τους κατάλληλους τρόπους για αποτελεσματική διαχείριση και συμβουλές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας.

Oι πελάτες μας είναι επιτυχημένες τουριστικές εταιρείες, οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα τα οποία δε λύνονται οριστικά ή αδυνατούν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που κατά καιρούς εμφανίζονται. Αναγνωρίζουν σχεδόν πάντα αυτά τα προβλήματα και τις ευκαιρίες, αλλά είναι απασχολημένοι με την καθημερινή λειτουργία των μονάδων τους και δε διαθέτουν το χρόνο, τα μέσα και τα στελέχη, τα οποία απαιτούνται. Συχνά οι επιχειρήσεις – πελάτες,  δεν έχουν την πολυτέλεια να συγκεντρώνουν μια πολυτάλαντη ομάδα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων ποιότητας, την τεκμηρίωση των οικονομικών επιδόσεων και τον στρατηγικό σχεδιασμό ώστε να σχεδιάζουν λύσεις και να εφαρμόζουν επιτυχημένα, νέα προγράμματα και μεθόδους εργασίας. Και αυτό καλείται να επιλύσει η  Μodus & Ampliο με τις υπηρεσίες της

Η Modus & Amplio αναλαμβάνει τη διαχείριση αστικών και resort ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών μονάδων ως διαχειριστής (operator), σύμφωνα με συγκεκριμένες συμβάσεις, όρους και προϋποθέσεις. Η Modus & Amplio λειτουργεί, διαχειρίζεται και συντηρεί τα ξενοδοχεία και όλα τα τμήματα τους, με επιμέλεια και υπευθυνότητα  και σύμφωνα με τα πρότυπα που αναφέρονται σε κάθε συμφωνία διαχείρισης. Διατηρεί και βελτιώνει τα ποιοτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά  του κάθε ξενοδοχείου, με κύριο στόχο τη μεγιστοποίηση της τρέχουσας αξίας και της ταμειακής ροής της εταιρείας.