Η Γιώτα διαθέτει την εμπειρία και τη γνώση στον τομέα του Ανθρώπινου δυναμικού, καθώς εργάζεται ως HR Manager για πάνω από 20 έτη. Είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, οργανώνοντας αποτελεσματικά τις ομάδες των ξενοδοχειακών τμημάτων και παρακολουθώντας την παραγωγικότητα τους. Γνωρίζει άριστα τη σχετική νομοθεσία και είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση των τμηματαρχών στη διαχείριση των θεμάτων με τους εργαζομένους.