Η Βίκυ Αθανάσογλου εργάστηκε για πάνω από 15 έτη σε κορυφαίες νομικές εταιρείες στην Ελλάδα, με πρωτεύοντα ρόλο σε μεγάλες εταιρικές υποθέσεις προτού αποφασίσει να ιδρύσει το 2012 τη δική της Νομική εταιρεία. Σε συνεργασία με μία ομάδα υψηλής τεχνογνωσίας και αφοσίωσης, συνεχίζει να προσφέρει υψηλού επιπέδου και υπηρεσίες εξειδίκευσης, σε ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες. Με την υποστήριξη ενός διεθνούς δικτύου συνεργατών, αναλαμβάνει υποθέσεις στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και κυρίως στο Βέλγιο, τη Γερμανία καθώς και στις ΗΠΑ..